• انجام کلیه عملیات حسابداری و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی(شرکتهای سهامی خاص، سهامی عام، با مسئولیت محدود، تعاونی و موسسات)
 • تنظیم اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی شرکتها و موسسات طبق آیین‌‌نامه تحریر دفاتر قانونی و همچنین تکمیل اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده (VAT) و ارسال منظم خلاصه معاملات فصلی موضوع ماده 169 ق.م.م. به سازمان امور مالیاتی
 • تهیه صورتهای مالی استاندارد شرکتها طبق آخرین فرمت و استانداردهای حسابداری
 • تهیه ترازهای حسابداری و ارائه گزارشهای مالی و محاسباتی خاص مورد نظر مدیران شرکت
 • اجرای عملیات اصلاح حساب و رفع مغایرت حساب شرکت با سایر شرکتها و اشخاص و همچنین بررسی و تهیه گزارشهای لازم جهت رفع اختلاف مالی بین شرکاء، حضور در جلسات و یا حسابرسی حسابها و مدارک مورد اختلاف به عنوان نماینده هر یک از شرکاء یا سهامداران در داخل و یا خارج از کشور
 • طراحی و پیاده سازی سیستمهای مالی و صنعتی، تهیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مالی، تدوین و نظارت بر اجرای کنترلهای داخلی
 • تامین و اعزام کادر حرفه ای حسابداری در سطوح تجربه ای مختلف و بر اساس نیاز شرکتها جهت حضور مداوم یا مقطعی در محل شرکت به منظور انجام عملیات حسابداری و مالیاتی و همچنین نظارت بر عملیات حسابداری شرکتها به منظور انجام بهینه و اصولی کارها در شرکتهائی که کارکنان فعلی مشغول انجام عملیات مالی شرکت هستند. انجام عملیات حسابداری شرکت در محل دفتر کار موسسه و ارسال گزارشهای قانونی (اظهارنامه های مالیاتی و لیست های حقوق و بیمه) به سازمان های امور مالیاتی و تامین اجتماعی
 • ارائه آنلاین گزارشهای مالی مورد نیاز به مدیران شرکتها
 • تهیه صورتهای مالی به زبان انگلیسی جهت ارائه به سفارتخانه ها، بانکها، شرکتها و مراجع خارج از کشور به منظور مهاجرت، اخذ تسهیلات مالی، اخذ نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران و . . .
 • ارائه خدمات حسابداری و مالی به شرکتهای خارجی در ایران و ارائه گزارشهای مربوطه به سهامداران یا مدیران آنها به زبان انگلیسی
 • نظارت بر عملیات انبارگردانی دوره ای یا پایان سال شرکتها و فروشگاههای زنجیره ای و . . . با امکان برنامه ریزی و انجام تمام یا بخشی از کار توسط همکاران موسسه و با نظارت مدیران آن
 • سایر خدمات حسابداری و مالی مورد نیاز شرکتها حسب مورد و بنا به نیاز مدیران شرکتها

بستن
شماره های تماس